-

ު Ѳ, , , ²Ͳ

ϲ ˲Բֲ

Виховна робота у закладах освіти


      педагогічні працівники ППТО(майстри виробничого навчання, педагоги професійного навчання, старші майстри),
педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів освіти галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка»,
вихователі, вихователі гуртожитку ППТО

( / )

      30 (год) / 1ЄКТС

      Програму спрямовано на засвоєння теоретичних і практичних аспектів виховної роботи в закладах освіти

      Засвоювані компетентності:
Здатність здійснювати комунікативну діяльність, налагоджувати контакт у спілкуванні з учнями /слухачами, батьками (особами, які їх заміняють)
Здатність проектувати індивідуальні освітні траєкторії здобувачів освіти
Здатність до проведення психолого-педагогічного діагностування здобувачів освіти
Здатність до взаємодії з педагогічними працівниками та соціальними партнерами щодо планування та організації освітнього процесу
Здатність проводити профорієнтаційну роботу